طبق گزارشات دریافتی از متخصصین طب اورژانس در سراسر کشور ، متاسفانه شرایط کار در اورژانس ها برای  متخصصین طب اورژانس بسیار دشوار گردیده و هیچ مرجعی برای پاسخگویی به این مشکلات دیده نمی شود . حتی صاحب منصبان و پدران طب اورژانس در کشور که می بایست مدافع حقوق کلیه متخصصین طب اورژانس  در سراسر کشور باشند و از این رشته صیانت کنند متاسفانه از سال ها پیش شاهدیم که همیشه سکوت کرده و حتی در مواردی با جاه طلبی های شخصی به نوعی حتی موجب فروختن اصالت رشته گردیده اند .

  در شرایطی به سر می بریم که متخصصین طب اورژانس حق تشکیل مطب ندارند ، به آنها حق مقیمی تعلق نمی گیرد و متاسفانه در اورژانس های بسیار شلوغ با سختی کار بسیار زیاد از کمترین حقوق و مزایا و حمایت های مالی برخوردار می باشند ، بیمه ها که در واقع خود دولت هستند تا حد امکان برای متخصصین طب اورژانس کسورات زده ، پرداخت ها با تاخیر یک ساله که معلوم نیست در طول این یک سال چقدر از این هزینه ها به ناحق کاسته شده ، عدم امکان کار در بیمارستان های خصوصی و ... چند نمونه کوچک از  گزارشات زیاد دریافتی از متخصصین طب اورژانس در سراسر کشور بوده که برای ما ارسال شده است .

ادامه کار با این شرایط می توان گفت عملا غیر ممکن بوده و لزوم اتحاد کلیه متخصصین طب اورژانس در سراسر کشور را می طلبد تا بتوان در اصلاح این وضع گامی برداشت .

مهمترین ارگانی که میتوان از طریق آن مشکلات صنفی را به  عنوان اعتراض مطرح و پیگیری نمود انجمن صنفی طب اورژانس ایران بوده و لازم است کلیه متخصصین طب اورژانس در سراسر کشور هم از طریق شاخه ها ی استانی و هم از طریق انجمن کشوری مشکلات را به صورت مستند مطالبه نمایند و از انجمن علمی و صنفی طب اورژانس ایران این انتظار می رود به عنوان  نمایندگان متخصصین طب اورژانس سراسر کشور با جدیت در اصلاح این وضع تصمیماتی صادر و اجرا نمایند و بیمه ها ، بیمارستان  ها و سایر ارگان هابی مربوطه را موظف  به اجرای تصمیات اتخاذ شده نمایند و نیز ضروریست سایر متخصصین طب اورژانس نیز نیز در تصمیم گیری های سراسری متحد باشند

در آینده گزارش کامل تری در این موضوع ارائه خواهد شد .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید