پیرو ظلم ها و بی عدالتی های ایجاد شده برای رشته تخصصی طب اورژانس در ایران که بخشی از آن ناشی از بی توجهی مسئولین خود این رشته بوده و برخی نیز برخواسته از اعمال نفوذ و لابی گری قدرت های سایر رشته های تخصصی در سیستم وزارت درمان کشور بوده ، تاکنون دونامه اعتراضی از سوی متخصصین طب اورژانس در سراسر کشور به امضا رسیده که اهم این مطالبات به قرار زیر می باشد :

1 - برقراری عدالت در کدهای تخصصی بین رشته ای 

‏2. جلوگیری از برخورد سلیقه ای بیمه ها در پرداخت کدهای تصویب شده بر اساس قانون

‏3. ‎ملزم ساختن بیمه ها در خصوص ویزیت بیماران سرپایی و غیر بستری به طوری که مهر متخصصین طب اورژانس در نسخ سرپایی به طور کامل مورد پذیرش بیمه ها باشد .

‏4. ‎پرداخت حق مقیمی به متخصصین طب اورژانس به همراه پرداخت به موقع کارانه ها بدون اعمال کسورات وسیع توسط شرکت های بیمه گر.

‏5. ‎اجرای تمهیدات لازم جهت ارتقای امنیت شغلی متخصصین طب اورژانس در اورژانس ها.

‏6. اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر شمول قانون بهره وری برای پزشکان به خصوص طب اورژانس؛ توسط دانشگاهها و ابلاغ آن از وزارت مربوطه و نیز وجود ضریب ۱٫۵ برای ساعات کاری مقیم عصر و شب و روزهای تعطیل.

7 - احترام به حق قانونی متخصصین طب اورژانس برای کار در مطلب و کلینک های urgent care

‏8. فراهم کردن امکان تحصیل در مقاطع فوق تخصصی و فلوشیپ

9 - احترام به حقوق قانونی رشته تخصصی طب اورژانس در ایران همانند سایر کشور های دنیا و جلوگیری از اعمال نفوذ و لابی گری سایر رشته های تخصصی و تصمیمات آنها در تضعیف جایگاه این رشته با ارزش تخصصی

9 -اجازه کار در اورژانس های خصوصی طبق قانون مانند سایر رشته های تخصصی

خانه متخصصین طب اورژانس ایران کمیته های صنفی را مسئول پیگیری مطالبات اخیر متخصصین طب اورژانس دانسته و از هیات بورد محترم و نیز انجمن صنفی طب اورژانس ایران خواستار پیگیری این مطالبات بر حق در سطح وزارت بهداشت و درمان می باشد .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید