💢 پست ویژه؛ عیدی امسال دستیاران و متخصصین جدید ضریب کا 💢

♦️ با نزدیک شدن به پایان سال و باتوجه به خبر پرداخت عیدی کارکنان دولت، سوالی که زیاد پرسیده میشود درباره عیدی دستیاران و نحوه پرداخت آن می باشد.

1⃣ سوال اول:

❓ آیا به دستیاران عیدی تعلق می گیرد؟

🔆 طبق ماده ۴۷ آیین نامه دستیاری وزارت بهداشت ؛ مبلغ‌ عيدی دستياران‌ معادل‌ عيدي مصوب‌ كارمندان‌ دولت‌(که برای امسال عدد یک میلیون تومان است)خواهد بود كه‌ با تصويب‌ هيأت‌ امنا دانشگاهها قابل‌ پرداخت‌ می باشد.

🔅 پس جواب سوال مثبت است.

2⃣ سوال دوم:

❓میزان عیدی چگونه محاسبه خواهد شد؟

🔆 میزان عیدی براساس مدت زمان فعالیت شما به عنوان دستیار در آن دانشگاه در سالی که گذشت محاسبه خواهد شد.(تقریبا روزی ۲۷۰۰تومان)

مشخص است، دستیاران سال اول از زمانی که حکمشان خورده است(مثلا ۱مهر) تا پایان اسفند و دستیارانی که امسال فارغ التحصیل شده اند از ابتدای سال تا روزی که تاریخ فارغ التحصیلیشان خورده است مشمول عیدی خواهند شد؛ پس طبیعی است این دو گروه دستیار عدد کامل عیدی را دریافت ننمایند.

⚜️ نکته: فارغ التحصیلان امسال از روزی که حکم شروع به کارشان به عنوان متخصص ضریب کا خورده است، تا پایان سال مشمول عیدی میشوند.

3⃣ سوال سوم:

❓مسئولیت پرداخت عیدی با کجاست؟

🔆 دانشگاه محل تحصیل دستیاران مسئول پرداخت عیدی آنهاست و برای متخصصین ضریب کا، دانشگاه محل خدمت.

4⃣ سوال چهارم:

❓زمان پرداخت عیدی چه وقتی است؟

🔆 زمان پرداخت عیدی همانند کارمندان دولت با حقوق(کمک هزینه) بهمن ماه خواهد بود.

🌀 جمع بندی نهایی: دستیاران سال ۲و۳ عیدی شان کامل، دستیاران سال ۱ به اندازه روزهایی که حکم دستیاریشان خورده تا پایان سال مشمول عیدی هستند و فارغ التحصیلان امسال عیدی شان دو قسمتی خواهد بود: قسمت اول که از اول سال تا روز فارغ التحصیلی محاسبه میشود و پرداختش با دانشگاه محل تحصیل است و عیدی زمان طرح ضریب کا که از روز شروع به کار تا پایان سال محاسبه میشود و پرداختش با دانشگاه محل خدمت شماست.

✴️ متاسفانه سال گذشته شاهد آن بودیم که بعضی دانشگاهها با تاخیرزیاد و پس از پیگیری زیاد و برخی بلافاصله با حقوق بهمن مبلغ عیدی را پرداخت کردند، از آنجایی که کمک هزینه دستیاری تنها منبع درآمد دستیاران است و درصد زیادی از آنها متاهل و صاحب فرزند هستند، امیدواریم دانشگاهها امسال به پرداخت هماهنگ و هرچه زودتر عیدی اقدام نمایند تا در زمان هزینه های سال نو کمکی به دوستان باشد

منبع : رزیدنتگرام

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید