http://ihem.ir/images/naghd-barrasi.jpg

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت:‌ همراهان بیمارحق برخورد با پزشک درهیچ شرایطی را ندارد.

حیدرعلی عابدی در گفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، در واکنش به اتفاق ضرب و شتم میان پزشکی درشهرستان

مواردی که علیرغم دستور پزشک بیمار اذن به معالجه نداده و اصرار بر ترخیص دارد عدم ترخیص به نوعی حبس غیرقانونی تلقی شده و در صورت بروز اتفاق بعد از ترخیص، مسئولیتی متوجه پزشک بیمارستان نیست

 

نواقصی که در بیمارستان رسول اکرم باعث کسورات بیمه ای شده اند به دو دسته تقسیم میشوند:

الف : کسورات آشکار

ب : کسورات پنهان

پزشک طب اورژانس اولین گروهی است که با بیمار سر و کار دارد و به دلیل افزایش تعداد بیماران، برخی از متخصصان این حوزه نیازمند حمایت بیشتری از طرف طرح تحول هستند.