پانل صنفی در دومین روز چهاردهمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران برگزار شد ،
نماینده وزارت حضور نیافت ، رئیس شورای عالی بیمه سلامت نیامد

علی رغم تهیه اساسنامه در خصوص راه اندازی کلینیک های سرپایی طب اورژانس توسط برخی فعالان صنفی در کشور و نیز با وجود قول مساعدت وزیر اسبق و حتی وزیر محترم فعلی وزارت در اجرای طرح کلینیک های سرپایی طب

اعتراض متخصصین طب اور‌ژانس بیمارستان شهدای لنجان استان اصفهان به تغییر نظام پرداخت پزشکان متخصص طب اورژانس به دنبال کاهش درصد کارانه پزشکان و پرداخت فیکس پیمنت

 

استاد ارجمند، جناب آقای دکتر نمکی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 با سلام

   نظر به مجموعه حوادثی که در چند سال اخیر گاه خواسته و گاه ناخواسته اتفاق افتاده است و