جهت دریافت لیست دانشگاه های مجاز در سراسر دنیا جهت Apply فلوشیپ تروما و نیز آشنایی با نحوه و شرایط تحصیل در هر دانشگاه اینجا را کلیک کنید

 

دانلود نمونه کوریکولوم و برنامه آموزشی فلوشیپ تروما در رشته طب اورژانس ( بیمارستان Montreal کانادا )