صفحه اصلی

اینجا صفحه اخصاصی فلوشیپ های رشته تخصصی طب اورژانس می باشد . با توجه به اینکه رشته طب اورژانس در ایران از سال 1380 تاکنون شروع به کار و فعالیت نموده ولی متاسفانه در طی این سال ها فقط یک فلوشیپ در ایران وجود دارد و سایر فلوشیپ ها هنوز وارد کشور ایران نشده است . در اینجا به معرفی کلیه فلوشیپ های رشته طب اورژانس در سراسر دنیا خواهیم پرداخت و روش های وارد کردن هر فلوشیپ به ایران به طور کامل ذکر خواهد شد .