کارگاه ها

 

کارگاه احیای قلبی - تنفسی پیشرفته بزرگسالان ( ACLS) همراه با اعطای مدرک بین المللی از کانادا

تاریخ برگزاری : ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه 1398

محل برگزاری : تهران - بیمارستان آتیه